Horário de ônibus da linha 102.1 da cidade Rodoviária Do Plano Piloto

Você está visualizando atualmente Horário de ônibus da linha 102.1 da cidade Rodoviária Do Plano Piloto

Nesta página você encontrará as informações básicas e o horário de ônibus da linha 102.1 de Brasília. Será possível encontrar o horário de ônibus, itinerário e rota da linha, assim como a tarifa e operadora. A linha 102.1 possui como origem o Terminal Rodoviária Do Plano Piloto, tendo como destino o Terminal Rodoviária Do Plano Piloto.

Índice

Informações básicas da linha 102.1

Número da linha

102.1

Nome

Rodoviária do Plano Piloto / W3 Sul / Lago Sul (Ponte das Garças) / Aeoroporto (HFAB)

Origem

Rodoviária Do Plano Piloto

Destino

Rodoviária Do Plano Piloto

Tipo de Transporte

Ônibus

Tarifa

R$ 3,80

Operadora

VIAÇÃO PIONEIRA


Continua após a publicidade


Horário de ônibus da linha 102.1

Sentido

CIRCULAR

Origem

Terminal RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO

Destino

Terminal RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO

Extensão

50.5 km

Segunda a Sexta

 • 05:30
 • 06:30
 • 07:10
 • 07:54
 • 08:40
 • 09:42
 • 11:15
 • 12:35
 • 13:35
 • 14:10
 • 15:10
 • 15:45
 • 17:15
 • 18:30
 • 20:15
 • 22:00

Sábado

 • 05:25
 • 06:30
 • 07:10
 • 07:40
 • 18:15

Domingo

 • 06:40
 • 18:00

Você pode ver também


Continua após a publicidade


Itinerário e rota da linha 102.1

Sentido

CIRCULAR

 • 1
  Plataforma Rodoviária / Ra I
 • 2
  Rodoviária Do Plano Piloto – Plataforma A – Box 17 / Ra I
 • 3
  Interna Rodoviária Do Plano Piloto / Ra I
 • 4
  Retorno – Eixo Monumental (Rodoviária Do Plano Piloto) / Ra I
 • 5
  Eixo Monumental / Via N1 / Ra I
 • 6
  Eixo Rodoviário / Df – 002 / Ra I
 • 7
  Eixo Monumental / Via N1 / Ra I
 • 8
  Viaduto – Eixo Monumental (Viaduto W3 Sul/ Norte – Eixo Monumental) / Ra I
 • 9
  W3 Norte / Ra I
 • 10
  W3 Sul / Ra I
 • 11
  Q 5 Shs / Ra I
 • 12
  W3 Sul / Ra I
 • 13
  S3 / Ra I
 • 14
  W3 Sul / Ra I
 • 15
  W3/W4 Sul Sqs 706/707 Sul / Ra I
 • 16
  W3 Sul / Ra I
 • 17
  W3 / W4 Sul Sqs 708/709 Sul / Ra I
 • 18
  W3 Sul / Ra I
 • 19
  Cruzamento W3 Sul – Altura Cls 314 / 315 / Ra I
 • 20
  W3 Sul / Ra I
 • 21
  Retorno – Crs 516 (W3 Sul) / Ra I
 • 22
  W3 Sul / Ra I
 • 23
  Gbm / Ra I
 • 24
  Viaduto – W3 Sul (Viaduto W3 Sul – Espm) / Ra I
 • 25
  Espm / Ra I
 • 26
  Eixo W Sul / Ra I
 • 27
  Trevo De Triagem Sul / Ra I
 • 28
  Viaduto (Trevo De Triagem Sul) / Ra I
 • 29
  Trevo De Triagem Sul / Ra I
 • 30
  Acesso L4 Sul – Eixo Sul / Ra I
 • 31
  L2 Sul / Ra I
 • 32
  L3/L4 Sul / Ra I
 • 33
  Viaduto – L3/L4 Sul (Viaduto L4 Sul – Ponte Das Garças) / Ra I
 • 34
  Ponte Das Garças / 1ª Ponte / Ra I
 • 35
  Ponte Das Garças / 1ª Ponte / Ra Xvi
 • 36
  Epdb / Df – 025 / Ra Xvi
 • 37
  Epdb / Df-025 (Retorno) / Ra Xvi
 • 38
  Epdb / Df – 025 / Ra Xvi
 • 39
  Balão Do Aeroporto / Ra Xvi
 • 40
  Epar / Df – 047 / Ra Xvi
 • 41
  Balão Do Aeroporto / Ra Xvi
 • 42
  Epar / Df – 047 / Ra Xvi
 • 43
  Epar / Df – 047 / Ra Xxiv
 • 44
  Epar / Df – 047 / Ra Xvi
 • 45
  Base Aérea De Brasília / Ra Xvi
 • 46
  Hfab – Hospital Da Força Aérea De Brasília / Ra Xvi
 • 47
  Aeroporto Presidente Juscelino Kubitschek / Ra Xvi
 • 48
  Hfab – Hospital Da Força Aérea De Brasília / Ra Xvi
 • 49
  Retorno – Hfab – Hospital Da Força Aérea De Brasília / Ra Xvi
 • 50
  Hfab – Hospital Da Força Aérea De Brasília / Ra Xvi
 • 51
  Base Aérea De Brasília / Ra Xvi
 • 52
  Aeroporto Presidente Juscelino Kubitschek / Ra Xvi
 • 53
  Epar / Df – 047 / Ra Xvi
 • 54
  Epdb / Df – 025 / Ra Xvi
 • 55
  Qi 3 – Qi 5 / Ra Xvi
 • 56
  Epdb / Df – 025 / Ra Xvi
 • 57
  Qi 5 / Ra Xvi
 • 58
  Qi 3 – Qi 5 / Ra Xvi
 • 59
  Retorno – Qi 3 – Qi 5 (Balão Qi 5) / Ra Xvi
 • 60
  Qi 3 – Qi 5 / Ra Xvi
 • 61
  Qi 5 / Ra Xvi
 • 62
  Epdb / Df – 025 / Ra Xvi
 • 63
  Retorno – Epdb / Df – 025 ( Qi 5 / Ql 6 ) / Ra Xvi
 • 64
  Epdb / Df – 025 / Ra Xvi
 • 65
  Retorno – Epdb / Df – 025 (Gilberto Salomão) / Ra Xvi
 • 66
  Epdb / Df – 025 / Ra Xvi
 • 67
  Retorno – Epdb / Df – 025 (Gilberto Salomão) / Ra Xvi
 • 68
  Epdb / Df – 025 / Ra Xvi
 • 69
  Ponte Das Garças / 1ª Ponte / Ra Xvi
 • 70
  Ponte Das Garças / 1ª Ponte / Ra I
 • 71
  Viaduto – Ponte Das Garças / 1ª Ponte (Viaduto L4 Sul – Ponte Das Garças) / Ra I
 • 72
  Viaduto – L3/L4 Sul (Viaduto L4 Sul – Ponte Das Garças) / Ra I
 • 73
  L3/L4 Sul / Ra I
 • 74
  L2 Sul / Ra I
 • 75
  Retorno – L2 Norte (Colégio Marista – Maristinha) / Ra I
 • 76
  L2 Sul / Ra I
 • 77
  L2 Norte / Ra I
 • 78
  L2 Sul / Ra I
 • 79
  Cls 412 / 413 / Ra I
 • 80
  L2 Sul / Ra I
 • 81
  Cls 414 / 415 / Ra I
 • 82
  L2 Sul / Ra I
 • 83
  Acesso L4 Sul – Eixo Sul / Ra I
 • 84
  Trevo De Triagem Sul / Ra I
 • 85
  Viaduto (Trevo De Triagem Sul) / Ra I
 • 86
  Trevo De Triagem Sul / Ra I
 • 87
  Espm / Ra I
 • 88
  W3 Sul / Ra I
 • 89
  Retorno – Crs 516 (W3 Sul) / Ra I
 • 90
  W3 Sul / Ra I
 • 91
  Cls 312 / 213 / Ra I
 • 92
  W3 Sul / Ra I
 • 93
  Eixo Monumental / Via S1 / Ra I
 • 94
  Interna Rodoviária Do Plano Piloto / Ra I
 • 95
  Eixo Monumental / Via S1 / Ra I
 • 96
  Interna Rodoviária Do Plano Piloto / Ra I
 • 97
  Eixo Monumental / Via S1 / Ra I
 • 98
  Retorno – Eixo Monumental (Rodoviária Do Plano Piloto) / Ra I
 • 99
  Interna Rodoviária Do Plano Piloto / Ra I
 • 100
  Rodoviária Do Plano Piloto – Plataforma A – Box 02 / Ra I
 • 101
  Rodoviária Do Plano Piloto – Plataforma A – Box 03 / Ra I
 • 102
  Interna Rodoviária Do Plano Piloto / Ra I
 • 103
  Rodoviária Do Plano Piloto – Plataforma A – Box 05 / Ra I
 • 104
  Interna Rodoviária Do Plano Piloto / Ra I
 • 105
  Rodoviária Do Plano Piloto – Plataforma A – Box 07 / Ra I
 • 106
  Interna Rodoviária Do Plano Piloto / Ra I
 • 107
  Rodoviária Do Plano Piloto – Plataforma A – Box 12 / Ra I
 • 108
  Interna Rodoviária Do Plano Piloto / Ra I
 • 109
  Rodoviária Do Plano Piloto – Plataforma A – Box 14 / Ra I
 • 110
  Rodoviária Do Plano Piloto – Plataforma A – Box 16 / Ra I
 • 111
  Rodoviária Do Plano Piloto – Plataforma A – Box 17 / Ra I

Continua após a publicidade


Perguntas frequentes da linha 102.1

Qual a tarifa da linha 102.1?

A tarifa da linha 102.1 é R$ 3,80.

Qual o primeiro horário da linha 102.1?

O primeiro horário para a linha de ônibus 102.1 é às 05:30. Você pode verificar todos os horários na sessão Horário de ônibus da linha 102.1.

Qual o último horário da linha 102.1?

O último horário para a linha de ônibus 102.1 é às 22:00. Você pode verificar todos os horários na sessão Horário de ônibus da linha 102.1.

Quais dias da semana passa a linha de ônibus 102.1?

A linha 102.1 está disponível nos dias Segunda a Sexta , Sábado e Domingo.

Qual a rota da linha de ônibus 102.1?

A rota da linha 102.1 está presente nesta sessão Itinerário e rota da linha 102.1.

Você também pode gostar de:

Pensando em Viajar?

Nós, do InforBrasília, podemos te ajudar a ter a MELHOR experiência em sua viagem! Encontre diversas opções de hospedagem em Brasília e em qualquer lugar do mundo, com opções para todos os bolsos, com o Booking. Explore a seleção de acomodações recomendadas pelo Booking e torne sua viagem ainda mais INESQUECÍVEL.

Publicidade do Booking 15% de desconto na primeira reserva.

Este post tem 0 comentários

 1. Unknown

  – Lúc này Hỗn Thế Ma Vương đã cắn nuốt ba người.

  Nhạc Thành thở dài, chính mình cấp tốc đuổi tới, còn chậm một bước, nếu chính mình sớm vài ngày từ Nhạc gia chạy tới, nói không chừng cũng không để cho ba ma đầu này bị Hỗn Thế Ma Vương cắn nuốt.

  – Chủ nhân, tuy rằng Hỗn Thế Ma Vương chạy thoát, nhưng hắn cũng không dễ chịu.

  Lang Lễ nói, một kích cuối cùng đã làm cho Hỗn Thế Ma Vương thương nặng.

  – Thế thì cũng tốt, nhưng không có đánh chết hắn, không được bao lâu, hắn cũng khôi phục.dongtam
  game mu
  cho thue phong tro
  http://nhatroso.com/
  nhac san cuc manh
  tổng đài tư vấn luật
  http://dichvu.tuvanphapluattructuyen.com/
  văn phòng luật
  tổng đài tư vấn pháp luật
  thành lập công ty
  http://we-cooking.com/
  chém gió
  trung tâm ngoại ngữ

  Nhạc Thành nói.

  – Chủ nhân, chúng ta hiện tại làm gì bây giờ.

  Đại Song nhìn Nhạc Thành hỏi.

  – Chúng ta hiện tại hồi nhạc gia, nhìn xem Ma ưng cùng Đại Hắc bọn hắn có tới không.

Deixe um comentário